Výběr oblastí, na které se zaměřujeme

Provedli jsme nespočet rozhovorů a průzkumů, abychom si určili oblasti udržitelného rozvoje, které mají největší dopad na naše podnikání a na kterých nejvíce záleží našim zainteresovaným stranám.

“Máme soustředěný tým kolegů ze všech koutů světa a odvážný závazek k pozitivnímu přístupu ke klimatu. Hovořili jsme s kolegy a externími odborníky, abychom pochopili, kde můžeme něco změnit.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Odkud se to vzalo?

Naše strategie udržitelnosti vychází z rozsáhlého a opakujícího se procesu konzultací, abychom měli jistotu, že své úsilí zaměříme na oblasti, kde můžeme mít největší dopad na naši planetu, společnost a ekonomiku.

Nasloucháme

V rámci našeho úsilí o udržitelnost pravidelně spolupracujeme s partnery v různých zemích, kde působíme, abychom se ujistili, že chápeme dopady našich činností na širší svět a že podnikáme správné kroky k jejich zvládnutí. Provedli jsme také proces řízení podnikových rizik, který identifikuje provozní, strategická a reputační rizika našeho podnikání.

Jak byla matice vytvořena?

Ve spolupráci s externími odborníky jsme tyto informace shrnuli do jednoduché matice dle významnosti. Zástupci všech různých vládních i nevládních institucí, odborníci na  potravinový systém a regulační orgány - stejně jako interní odborníci - seřadili seznam 38 témat podle toho, nakolik jsou podle nich pro Hero podstatná. To jsou ta témata, která mohou mít dopad na naše podnikání a která jsou pro naše zúčastněné strany nejdůležitější.

22 témat, čtyři oblasti dopadu

Z původních 38 témat jsme vybrali 22 nejdůležitějších a rozdělili je do čtyř oblastí: Produkt, Životní prostředí, Sociální oblast a Správa. Výše uvedený graf znázorňuje hlavní výsledek této práce a potvrzuje, že naše strategie se zabývá správnými tématy.