Udržitelný závazek

Klimatický závazek

Náš udržitelný závazek je středobodem poslání naší společnosti Přinášet zákazníkům potěšení prostřednictvím výrobků inspirovaných přírodou. Přírodu jsme vždy považovali za svého partnera a cítíme, že musíme udělat vše pro její ochranu. Proto se zavazujeme k tomu, že náš dopad na životní prostředí bude čistě pozitivní – tzn. vrátíme matce přírodě zpět více, než od ní čerpáme.

Nejde jen o obalový materiál - rozsah tohoto závazku je mnohem širší. V rámci naší snahy o pozitivní vliv na klima budeme brát v úvahu celý dopad cesty výrobku od pěstování až po vidličku.

Náš hlavní cíl

Naše strategie udržitelnosti je založena na závazku k planetě, produktům a lidem. Provádíme opatření, abychom se stali klimaticky pozitivními. V posledních několika letech jsme hovořili se stovkami svých partnerů, abychom pochopili dopady naší činnosti na svět, a podnikáme správné kroky k dosažení našeho závazku udržitelnosti.

Přečtěte si více

Naše ambice

Chceme mít pozitivní vliv nejen na naše zákazníky, spotřebitele, partnery a zaměstnance, ale i na celou planetu.

Planeta

Snížit naši ekologickou stopu a vracet přírodě více, než si bereme

Produkt

Zachovat dobrotu přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin

Lidé

Pozitivně přispívat k životu lidí, díky nimž je naše společnost úspěšná

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Efektivita výroby a dopravy

Snažíme se o uhlíkovou neutralitu našeho provozu tím, že šetříme energií a vodou, snižujeme množství odpadu, přecházíme na obnovitelné zdroje energie a vyrovnáváme naši uhlíkovou stopu.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Investujeme do školení a rozvoje a snažíme se našim lidem poskytnout to, co potřebují, aby se jim dařilo. Společnost Hero je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a má zavedené programy, jejichž cílem je zajistit rozmanitost našich zaměstnanců a bezpečnost našich pracovišť.

Zpráva o udržitelnosti 2022

Udržitelnost není trend - jde o převzetí odpovědnosti za naše i budoucí generace. Součástí Výroční zprávy Hero Group 2022 je i sekce o udržitelnosti, která zdůrazňuje náš závazek a monitoruje cestu, kterou jsme se vydali anáš cíl vracet planetě více, než si bereme. Zprávu o udržitelnosti naleznete od strany 183.

Ke stažení v anglickém jazyce

“Udržitelnost je klíčem k budoucímu udržitelnému zisku a k dosažení našich cílů pro společnost a planetu. V rámci celé skupiny Hero Group zavádíme měřitelné iniciativy k dalšímu posílení udržitelných kroků.”

Christine Crosby

Sustainability Director Hero Group

Kdo se podílí na našem udržitelném závazku

Leopold Oetker

Shareholder and Member of the Hero Group Board of Directors, Sponsor of Sustainability

Leopold Oetker

Shareholder and Member of the Hero Group Board of Directors, Sponsor of Sustainability

Rob Versloot

CEO, Sustainability Executive Sponsor

Rob Versloot

CEO, Sustainability Executive Sponsor

Christian Schierbaum

CBO, Sustainability Executive Sponsor

Christian Schierbaum

CBO, Sustainability Executive Sponsor

Désiré Mouanga

VP Procurement Hero Group, Pillar 1 Lead

Désiré Mouanga

VP Procurement Hero Group, Pillar 1 Lead

Andrea Takacs

SVP Supply Chain Excellence Hero Group, Pillar 2 Lead

Andrea Takacs

SVP Supply Chain Excellence Hero Group, Pillar 2 Lead

Sebastian Portius

VP R&D Hero Group, Pillar 3 Lead

Sebastian Portius

VP R&D Hero Group, Pillar 3 Lead

Viona Vogelzangs

HR Director Supply Chain, Quality & CMO Hero Group, Pillar 4 Lead

Viona Vogelzangs

HR Director Supply Chain, Quality & CMO Hero Group, Pillar 4 Lead

Christine Crosby

Sustainability Director Hero Group, Core team

Christine Crosby

Sustainability Director Hero Group, Core team

Garmt Nieuwsma

Sustainability & Transformation Manager Hero Group, Core team

Garmt Nieuwsma

Sustainability & Transformation Manager Hero Group, Core team

Antonio Peran

Sustainability Data Analyst Hero Group, Core Team

Antonio Peran

Sustainability Data Analyst Hero Group, Core Team

Julia Schäfer

Sustainability Manager Hero Group, Core Team

Julia Schäfer

Sustainability Manager Hero Group, Core Team

Mohlo by vás také zajímat