Kiezen waar we onze inspanningen op richten - onze materialiteitsmatrix

Met betrekking tot duurzaamheid hebben wij talloze interviews en onderzoeken uitgevoerd om de aandachtspunten te bepalen die de grootste impact hebben op ons bedrijf en die het belangrijkst zijn voor onze stakeholders.

“Ons team, afkomstig uit alle lagen van de organisatie, heeft één gemeenschappelijk doel: klimaatpositief worden. We zijn dan ook vastberaden om een verschil te maken en hebben daarbij niet alleen intern overlegd, maar ook deskundigen van buitenaf geraadpleegd om te begrijpen waar we de meeste impact kunnen hebben.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Waar komt het vandaan?

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op dit uitgebreide en iteratieve overlegproces om er zeker van te zijn dat wij onze inspanningen richten op gebieden waar wij de grootste impact kunnen hebben op onze planeet, onze samenleving en onze economie.

Wij luisteren

Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben wij regelmatig contact met partners in de verschillende landen waar wij actief zijn, om ervoor te zorgen dat wij de gevolgen van onze activiteiten voor de rest van de wereld begrijpen en de juiste stappen nemen om deze te beheersen. Wij hebben ook een risicomanagementproces opgestart dat operationele, strategische en reputatierisico's voor ons bedrijf in kaart brengt.

Hoe is de matrix tot stand gekomen?

We werkten samen met externe deskundigen om deze informatie te bundelen in een materialiteitsbeoordeling. Beleidsmakers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, deskundigen op het gebied van voedselsystemen, regelgevende instanties en ngo's - en interne deskundigen rangschikten een lijst van 38 onderwerpen op basis van hoe belangrijk zij deze voor Hero vonden. Wij definiëren 'materieel' als kwesties die waarschijnlijk een impact zullen hebben op ons bedrijf en die voor onze belanghebbenden het belangrijkst zijn.

22 onderwerpen, vier effectgebieden

Uit de oorspronkelijke 38 onderwerpen hebben wij de 22 beste geselecteerd en in vier gebieden ondergebracht: Product, Milieu, Sociaal en Bestuur. De grafiek hierboven vat de belangrijkste bevindingen van dit werk samen en bevestigt dat onze strategie de juiste onderwerpen aanpakt.