Våra värderingar

Efter en omfattande process som involverade ungefär en fjärdedel av vår personal har Hero Group infört fyra nya värderingar i hela företaget.

De nya värderingarna återspeglar företaget i dag och det företag vi vill bygga upp i framtiden. Heros nya värderingar är Create wow, Everyone Hero, Nourish others och Take responsibility.

Värderingar är kärnan i vilka vi är som människor och de styr hur vi beter oss. De spelar en viktig roll för att knyta oss samman, särskilt med tanke på att vi är en gruppering av flera företag i olika geografiska områden med olika sätt att tänka och agera. De är det sociala kittet som binder samman alla våra olikheter.

Create wow

Vi vågar utmana oss själva och fokuserar på att hitta nya lösningar tillsammans med kunder och konsumenter, samtidigt som vi vill fortsätta att bidra till en betydelsefull framtid. Det handlar om nyfikenhet, innovation och konsument- och kundfokus.

Everyone Hero

Vi arbetar tillsammans enligt vår gemensamma mission och strategi, där vår kollektiva styrka används för att stärka verksamheten lokalt. Det handlar om syfte, prestation och samarbete.

Nourish others

Vi bemöter alla ärligt, med omsorg och respekt samt ger våra medarbetare, kunder och konsumenter det de behöver för att utvecklas och må bra. Det handlar om ärlighet, handlingskraft, respekt och mångfald.

Take responsibility

Genom att göra bra val idag bygger vi hållbarhet för både verksamhet och miljö och rustar oss för morgondagens utmaningar. Det handlar om hållbarhet, ägarskap, arv och kvalitet.

Våra värderingar i praktiken

Våra värderingar återspeglas i våra viktigaste HR-processer, inklusive prestationshantering och rekrytering. De förverkligas också genom vårt sociala åtagande, till exempel våra familjedagar, pensioner och sjukförsäkringar för anställda samt utvecklingen av digitala plattformar som uppmuntrar till interaktion mellan anställda. Detta är kärnan i vårt hållbarhetsengagemang och våra insatser för jämlikhet, mångfald och inkludering. Värderingarna är kärnan i vår kultur och vi strävar efter att leva efter dem varje dag.

Delar du våra värderingar?

Då vill vi gärna höra från dig. Oavsett om det handlar om ett jobb i receptionen, inom kommunikation eller ekonomi, inom försörjningskedjan, i ett av våra säljteam eller något annat, så finns en lista över alla aktuella lediga jobb inom företaget på Heros jobbportal.

Sätt ditt avtryck på Hero