Çabalarımızı nereye odaklayacağımızı seçmek - önemlilik matrisimiz

İşimiz üzerinde en büyük etkiye sahip ve paydaşlarımız için en önemli olan sürdürülebilirlik odak alanlarımızı belirlemek için sayısız görüşme ve araştırma yaptık.

“Kuruluşumuz genelinde odaklanmış bir ekibimiz ve iklim pozitif olma konusunda cesur bir taahhüdümüz var. Nerede fark yaratabileceğimizi anlamak için meslektaşlarımız ve dış uzmanlarla konuştuk.”

Rob Versloot

Hero Group CEO'su

Nereden geldi bu?

Sürdürülebilirlik stratejimiz, çabalarımızı gezegenimiz, toplumumuz ve ekonomimiz üzerinde en büyük etkiyi yaratabileceğimiz alanlara odakladığımızdan emin olmak için bu kapsamlı ve yinelemeli danışma süreciyle şekillenmektedir.

Dinliyoruz

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimizin dünya üzerindeki etkilerini anladığımızdan ve bunları yönetmek için doğru adımları attığımızdan emin olmak için faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki ortaklarımızla düzenli olarak iletişim kuruyoruz. Ayrıca, işletmemize yönelik operasyonel, stratejik ve itibar risklerini tanımlayan bir kurumsal risk yönetimi süreci yürüttük.

Matris nasıl oluşturuldu?

Bu bilgileri bir önemlilik değerlendirmesinde bir araya getirmek için dış uzmanlarla birlikte çalıştık. Politika yapıcılar, sivil toplum temsilcileri, gıda sistemi uzmanları, düzenleyiciler ve STK'ların yanı sıra şirket içi uzmanlar 38 konudan oluşan bir listeyi Hero için ne kadar öncelikli olduklarına göre sıraladı. 'Öncelikli' ifadesini, işimiz üzerinde etkisi olması muhtemel ve paydaşlarımız için en önemli konular olarak tanımlıyoruz.

22 konu, dört etki alanı

Orijinal 38 konu arasından en iyi 22 konuyu seçtik ve bunları dört alanda topladık: Ürün, Çevre, Sosyal ve Yönetişim. Yukarıdaki grafik bu çalışmanın ana bulgularını özetlemekte ve stratejimizin doğru konuları ele aldığını teyit etmektedir.