Naše hodnoty

Po rozsáhlém procesu, do kterého se zapojila přibližně čtvrtina všech našich zaměstnanců, zavedla skupina Hero Group v roce 2021 v celé společnosti čtyři nové hodnoty. Ty odrážejí organizaci, kterou jsme dnes, a tu, kterou chceme být v budoucnosti. Nové hodnoty Hero jsou Create wow (Vytvářejme wow), Everyone Hero (Buďme každý Hero), Nourish others (Pečujme o druhé) a Take responsibility (Přijímejme odpovědnost).

Hodnoty jsou základem toho, jací jsme lidé, a řídí naše chování. Hrají zásadní roli při naší společné práci,  zejména s ohledem na to, že Hero Group působí v různých zeměpisných oblastech s různými způsoby myšlení a jednání. Jsou společenským pojítkem, které respektuje všechny naše odlišnosti.

Create wow (Vytvářejme wow)

Máme odvahu dělat věci jinak, rosteme společně s našimi spotřebiteli a zákazníky a usilujeme o to držet stále krok s dobou.

Tato hodnota vyjadřuje zvídavost, nadšení, inovativnost a zaměření na spotřebitele a zákazníky.

Everyone Hero (Buďme každý Hero)

Společně pracujeme na naplnění našeho poslání a strategie a budujeme náš business prostřednictvím týmové práce.

Tato hodnota vyjadřuje smysluplnost, výkon a týmovou spolupráci.

Nourish others (Pečujme o druhé)

Ke každému přistupujeme s upřímností, respektem a péčí. Podporujeme naše zaměstnance, zákazníky i spotřebitele, aby se jim dobře dařilo.

Tato hodnota vyjadřuje upřímnost, důvěru, respekt a diverzitu.

Take responsibility (Přijímejme odpovědnost)

Dnešní rozhodnutí děláme pro vybudování udržitelného businessu s ohledem na životní prostředí a potřeby budoucnosti.

Tato hodnota vyjadřuje udržitelnost, osobní odpovědnost, historický odkaz a kvalitu.

Naše hodnoty v praxi

Naše hodnoty se odrážejí v klíčových personálních procesech, včetně řízení výkonnosti a náboru zaměstnanců. Jsou také zhmotněny prostřednictvím našich aktivit v oblasti společenské angažovanosti a odpovědnosti, jako jsou Dny pro rodiny, poskytování penzijního a zdravotního pojištění zaměstnancům a vývoj digitálních platforem na podporu interakce mezi zaměstnanci. Jsou jádrem našeho závazku udržitelnosti a našeho úsilí o rovnost, rozmanitost a začlenění. Tyto hodnoty jsou v DNA naší kultury a my se je snažíme naplňovat každý den.

Sdílíte naše hodnoty?

Pak bychom o vás rádi slyšeli. Ať už se jedná o práci na recepci, v marketingu nebo ve financích, v logistice, v jednom z našich prodejních týmů nebo jako brand manažer jedné z našich značek, pracovní portál Hero poskytuje seznam všech aktuálních volných míst ve společnosti.

Staňte se dalším Hero hrdinou