Disclaimer

Podmínky použití

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Hero AG ("Hero Group"), vlastníka www.hero-group.ch. Než budete pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání, protože jakékoli používání těchto webových stránek podléhá těmto podmínkám. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Upozorňujeme, že tyto Podmínky používání se vztahují také na naše webové stránky sociálních médií (např. Facebook, Instagram, Twitter a YouTube a LinkedIn).

Obsah

Tyto webové stránky a jejich obsah byly vytvořeny s maximální péčí. Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto webové stránky určeny výhradně k poskytování obecných informací. Nemělo by se na ně spoléhat pro žádný konkrétní účel a není poskytováno žádné prohlášení ani záruka ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti. Skupina Hero Group ani její přímé či nepřímé dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo výdaje vyplývající z použití těchto webových stránek.

Práva duševního vlastnictví a ochranné známky

"The Hero Group", "Hero Group", "Hero AG", "Hero" a další ochranné známky a značky na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Hero Group a/nebo jejích přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškerý materiál dostupný na těchto webových stránkách, pokud není uvedeno jinak, je chráněn autorskými právy skupiny Hero a/nebo jejích přímých či nepřímých dceřiných společností, a proto je chráněn zákony a smlouvami o autorských právech na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Obsah těchto webových stránek lze reprodukovat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli jiné použití obsahu těchto webových stránek, jako je zobrazení na jiných webových stránkách nebo v jiných elektronických formátech, komerční kopírování nebo použití objektů, jako jsou obrázky, schémata, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hero Group a/nebo jejích přímých či nepřímých dceřiných společností nebo třetích stran povoleno.

Doporučení a odkazy

Společnost Hero Group nenese odpovědnost za žádné webové stránky, na které odkazuje tato webová stránka, ani za obsah nebo informace na nich obsažené. Pokud dojde k jakékoli škodě použitím informací na nich uvedených, může být odpovědný pouze vlastník a/nebo autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkázal.

Příspěvky uživatelů a komunikace

Společnost Hero Group neodpovídá za žádné příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli na těchto webových stránkách nebo na jakýchkoli jejích stránkách sociálních médií a/nebo na webových stránkách jejích přímých či nepřímých dceřiných společností. Upozorňujeme, že takové příspěvky nebo zprávy si může přečíst kdokoli, kdo tyto webové stránky navštíví. Společnost Hero Group a její přímé či nepřímé dceřiné společnosti si vyhrazují právo odstranit jakýkoli urážlivý nebo nezákonný příspěvek či zprávu. Kromě toho si prosím uvědomte, že komunikace prostřednictvím běžného e-mailu není bezpečná. Pokud máte v úmyslu zaslat společnosti Hero Group jakékoli důvěrné informace, použijte bezpečné přenosové médium, například šifrovaný e-mail.

Zabezpečení informací

Skupina Hero Group zavedla bezpečnostní a technická opatření pro své webové stránky v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy a osvědčenými postupy. Nicméně je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby byl váš počítač zabezpečen a chráněn proti jakémukoli škodlivému softwaru a/nebo přístupu k osobním údajům. Skupina Hero Group nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené viry nebo jinými škodlivými programy nebo způsobené jakýmkoli jiným způsobem na počítačovém vybavení, softwaru provozovaném návštěvníky webových stránek nebo jejich datech (včetně ztráty důvěrnosti, integrity a/nebo dostupnosti dat). Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres na těchto webových stránkách pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé trestají rozesílání nevyžádaných spamových zpráv.

Právní platnost těchto Podmínek použití

Tyto Podmínky použití je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Úpravy

Společnost Hero Group si vyhrazuje právo upravit nebo změnit tyto Podmínky používání bez předchozího upozornění. Společnost Hero Group proto doporučuje, abyste pravidelně navštěvovali tyto webové stránky a zkontrolovali poslední změny nebo aktualizace podmínek používání i obsahu webových stránek.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Podmínky používání a řešení jakýchkoli sporů z nich vyplývajících se řídí švýcarským právem. Příslušné jsou běžné soudy v Lenzburgu ve Švýcarsku.

Poslední aktualizace v srpnu 2022