4

Cílevědomí lidé

Jsme rodinná společnost, která se řídí hodnotami, a to se odráží v naší kultuře. Pracujeme tvrdě a chápeme, že dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem činí naše lidi angažovanějšími, efektivnějšími a motivovanějšími. Snažíme se vytvářet inkluzivní prostředí, kde záleží na názoru každého.

Náš závazek vůči zaměstnancům

Vše se točí kolem našich lidí. Chceme, aby naši zaměstnanci měli v Hero dlouhou a šťastnou kariéru, a proto investujeme do jejich rozvoje. Jsme zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a máme zavedené inkluzní programy, které zajišťují rozmanitost našich zaměstnanců a bezpečnost našich pracovišť.

“Vytváření hlubokého a smysluplného spojení s lokálními komunitami je již po desetiletí klíčovou součástí naší rodinné DNA. Naše angažovanost přesahuje čtyři stěny našich kanceláří a továren.”

Anne Ferbus

Chief People Officer Hero Group

Společnost založená na hodnotách

Hodnoty jsou jádrem toho, kdo jsme, a hrají zásadní roli při naší spolupráci, zejména s ohledem na to, že existujeme jako seskupení několika společností v různých zeměpisných oblastech. Firemní sdílené hodnoty vytvářejí hlubší pocit sounáležitosti jednotlivců i subjektů. Jsou společenským pojivem, které spojuje všechny naše odlišnosti. Hodnoty hrdiny jsou Create wow (Vytvářejme wow), Everyone Hero (Buďme každý Hero), Nourish others (Pečujme o druhé) a Take responsibility (Přijímejme odpovědnost).

Více informací

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Čistá neutrální produkce

Neustále zvyšujeme efektivitu naší výroby, přecházíme na obnovitelnou elektřinu, šetříme energií a vodou a snižujeme množství odpadu. Optimalizujeme naši dopravu a zavádíme technologie pro dekarbonizaci.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Tvrdě pracujeme na tom, aby se náš tým cítil angažovaný, zapojený a motivovaný. Podporujeme osobní rozvoj, zdraví a bezpečnost na našich pracovištích a zapojujeme se do práce s místními komunitami.

Smysl naší komunity

Záleží nám také na dalších zúčastněných stranách, které mohou být naší činností ovlivněny, zejména na lokálních komunitách v blízkosti našich výrobních závodů. Kromě toho, že jim poskytujeme smysluplné zaměstnání, každoročně pro ně získáváme peníze a věnujeme jim svůj čas a výrobky.