Chápeme významnost včelstev

Svět včel je fascinující, ale stejně tak ohrožený. Každý rok jsou po celém světě hlášeny vysoké ztráty včelstev. A přestože situace možná není tak kritická jako před deseti lety, je stále mimořádně vážná.

Povyk kolem včel

Skupina Hero Group zahájila iniciativu "Bee careful" ve snaze lépe pochopit a řešit problém vymírání včelstev. Včely opylují přibližně 80 % světových rostlin - zejména ovoce. Bez včel by se nejen výrazně snížily výnosy v sadech a kvalita ovoce, ale některé ovocné druhy by prakticky vymizely. Včely jsou pro nás všechny, a zejména pro skupinu Hero jako odběratele ovoce, nepostradatelné.

Navštivte webové stránky projektu beecareful (v AJ)

Se včelami

Včely jsou fascinující tvorové, kteří jsou zodpovědní za opylování přibližně 80 % rostlin, zejména ovoce. Díky těmto malým tvorům máme při návštěvě obchodů s potravinami široký výběr. Máme k dispozici  nepřeberné množství čerstvých dobrot z přírody. Matka příroda vytváří suroviny, a to právě s pomocí včel. Včely a mnoho dalšího podobného hmyzu hrají velmi důležitou roli také v ozdravě naší půdy a ekosystému pro zemědělství.

... nebo bez nich

Kdyby dnes zmizely ze světa všechny včely, vypadalo by to zcela jinak. Mnohé ovoce a zelenina, na které jsme si dnes zvykli a které často považujeme za samozřejmost, by už nebyly k dispozici. Podívejte se na obrázek vpravo - takto by vypadal supermarket bez včel. Nic moc, že?

Zdroj: Komise EAT-Lancet

Hlavními cíli iniciativy Bee careful jsou:

  • Podpora zemědělců a osvěta o včelách jako přirozených opylovačích, kteří výrazně přispívají ke zlepšení výnosů.
  • Organizace a podpora výzkumů, které upozorňují na problémy ochrany včelstev.
  • Šíření znalostí o včelách ve školách a dalších institucích.
  • Poskytování podpory včelařům a budoucím včelařům.

“Budoucnost naší planety závisí na udržitelném a moudrém zacházení s naší biosférou... Jedná se o skvělou iniciativu skupiny Hero Group na podporu základního výzkumu včel.”

Jürgen Tautz

Profesor na Univerzitě ve Würzburgu a manažer Wee4Bee (dříve Honey Bee Online Studies)

Příklady vynikajících projektů

V uplynulých třech letech realizovaly dceřiné společnosti skupiny Hero mnoho skvělých projektů. Jedním z největších jsou včelí výzkumné stanice ve Schwartau a Würzburgu (obě v Německu) a v Bournemouthu (Velká Británie). Tyto stanice byly spolufinancovány společnostmi Hero Group Schwartau a Organix. Týmy v Německu a Velké Británii spolupracují s Wee4Bee (dříve Honey Bee Online Studies - HOBOS) na provádění srovnávacích výzkumných analýz s využitím dat z těchto high-tech úlů. Tyto studie zahrnují poznatky o univerzálních nebo na lokalitě závislých faktorech ovlivňujících biologii a zdraví včel, které mohou být užitečné pro včelaře na celém světě.

V rámci dalších projektů společnost Schwartau uvedla na trh pomazánku "včelí pomocník", s níž u více než dvou milionů spotřebitelů zvyšuje povědomí o významu květinových luk pro opylovače. Schwartau také finančně přispěla na projekt rozšiřování těchto ploch a pomohla vysadit 500 000 m2 divokých květinových luk.

Společnost Hero MEA (Middle East & Africa) zahájila dlouhodobý projekt na záchranu zvláštního druhu egyptské včely před vyhynutím. Tento projekt úzce souvisí s biodiverzitou, která je jedním z největších problémů v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Společnost Hero Benelux financovala vzdělávací centrum a ve městě Breda, kde má své kanceláře, se podílí na projektech zaměřených na zvýšení biologické rozmanitosti.

Hero Spain šíří v jižní Evropě informace o zdraví včel tím, že posiluje komunikaci a vyvinulo nový produkt s medem z vlastních včelstev.