Ansvarsfriskrivning

Användarvillkor

Tack för att du besöker webbplatsen för Hero AG ("Hero Group"), ägare av www.hero-group.ch. Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du fortsätter att surfa på denna webbplats eftersom all användning av denna webbplats omfattas av följande villkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda denna webbplats. Observera att dessa användarvillkor även gäller för våra sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och LinkedIn).

Innehåll

Den här webbplatsen och dess innehåll har utformats med största möjliga omsorg. Om inget annat anges är denna webbplats endast avsedd att ge allmän information. Den bör inte användas för något specifikt ändamål och ingen försäkran eller garanti ges när det gäller dess riktighet eller fullständighet. Varken Hero Group eller dess direkta eller indirekta dotterbolag ska vara ansvariga för förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av användning av denna webbplats.

Immateriella rättigheter och varumärken

"The Hero Group", "Hero Group", "Hero AG", "Hero" och andra varumärken och varumärken på denna webbplats ägs av Hero Group och/eller dess direkta eller indirekta dotterbolag. Allt material som finns på denna webbplats är, om inget annat anges, upphovsrättsligt skyddat av Hero Group och/eller dess direkta eller indirekta dotterbolag och skyddas därför av upphovsrättslagar och -fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna. Innehållet på denna webbplats får endast reproduceras för personligt bruk. All annan användning av innehållet på denna webbplats, t.ex. uppvisning på andra webbplatser eller i andra elektroniska format, kommersiell kopiering eller användning av objekt som bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hero Group och/eller dess direkta eller indirekta dotterbolag eller tredje part.

Hänvisningar och länkar

Hero Group kan inte hållas ansvarig för någon webbplats som är länkad eller hänvisad till från denna webbplats eller för innehållet eller informationen som finns där. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras där kan endast ägaren och/eller författaren till respektive sida vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor.

Användares inlägg och kommunikation

Hero Group ansvarar inte för inlägg eller meddelanden som publiceras av användare på denna webbplats eller på någon av dess sociala medier och/eller på webbplatser för dess direkta eller indirekta dotterbolag. Observera att sådana inlägg eller meddelanden kan läsas av alla som besöker dessa webbplatser. Hero Group och dess direkta eller indirekta dotterbolag förbehåller sig rätten att radera alla stötande eller olagliga inlägg eller meddelanden. Dessutom bör du vara medveten om att kommunikation via vanlig e-post inte är säker. Om du avser att skicka konfidentiell information till Hero Group bör du använda ett säkert överföringsmedium, t.ex. krypterad e-post.

Informationssäkerhet

Hero Group har infört säkerhetsåtgärder och tekniska åtgärder för sin webbplats i enlighet med internationella säkerhetsstandarder och bästa praxis. Det är dock ditt eget ansvar att se till att din dator är säkrad och skyddad mot skadlig programvara och/eller tillgång till personuppgifter. Hero Group ansvarar inte på något sätt för skador som orsakas av virus eller andra skadliga program eller som på något annat sätt orsakas av datorutrustning, programvara som används av besökare på webbplatsen eller deras data (inklusive förlust av datas konfidentialitet, integritet och/eller tillgänglighet). Det är förbjudet att använda publicerade postadresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser på denna webbplats i marknadsföringssyfte, och de som överträder detta och skickar oönskade skräppostmeddelanden kommer att straffas.

Juridisk giltighet av dessa användarvillkor

Dessa användarvillkor ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades till från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten av de övriga delarna av detta faktum.

Ändringar

The Hero Group förbehåller sig rätten att justera eller ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Hero Group rekommenderar därför att du besöker denna webbplats regelbundet för att se de senaste ändringarna eller uppdateringarna av användarvillkoren och webbplatsens innehåll.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och lösningen av eventuella tvister som uppstår enligt dessa villkor ska alla omfattas av schweizisk lag. Jurisdiktionen ska vara de vanliga domstolarna i Lenzburg, Schweiz.

Senast uppdaterad i augusti 2022