Hero i en överblick

Grundstenen till vårt företag går tillbaka till 1886 i Lenzburg i Schweiz. Under de senaste drygt 135 åren har Hero byggt upp sin närvaro genom både organisk tillväxt och genom förvärv, för att skapa den mångsidiga grupp av företag som vi är idag. Vi betraktar oss själva som ett stort och samtidigt litet företag, som kännetäcknas av en stor familjekänsla och närhet mellan medarbetare, ledning och företagets olika delar. Vi ställer höga krav och strävar efter att tillgodose konsumenterna med lättillgängliga, hälsosamma och näringsrika livsmedel av hög kvalitet.

Vi har kontor och produktionsanläggningar på fem kontinenter och är stolta över våra 4 000 medarbetare, som alla brinner för det de gör.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag, att bidra med matglädje, genom att förvalta det goda från naturen, svarar mot dagens konsumentet behov och önskemål om äkta och ärlig mat. Vi tror på att gå tillbaka till grunderna och anta principerna om renhet, ärlighet och enkelhet. Vi gör detta genom att ha färre, mer naturliga ingredienser som tillagas med minsta möjliga bearbetning.

“Ett privatägt familjeföretag som har en långsiktig syn på miljöskydd och personalutveckling. Att vara en medarbetare inom Hero Group innebär att att värna våra värderingar och vår historia och samtidigt omfamna och bidra till innovation och förändring. Detta är vårt skydd mot starka vindar.”

Tuba Kengil

Innovations- och kvalitetsdirektör Hero Turkey

Arbetssätt

Vi har ett öppet, flexibelt och informellt arbetssätt där alla kan påverka vad vi gör och hur vi gör det, oavsett position. Möjligheter finns där för att tas tillvara och ambitioner kan förverkligas.

Våra korta hierarkiska linjer innebär att våra medarbetare kan påverka på de flesta nivåer inom företaget. Det är egentligen ganska enkelt. Vi anställer inte människor för att tala om för dem vad de ska göra - du kan göra ditt avtryck hos oss. Vi värdesätter bra idéer och ger dem utrymme att växa. Vi tror på att skapa en miljö där entreprenöriella yrkesmän kan blomstra och där kreativitet och fantasi värderas högt. Vi uppmuntrar vår personal att utforma och skapa sin egen utveckling - du är din enda gräns.

Sätt ditt avtryck hos Hero

Vårt värderingsstyrda företag

Värderingar utgör kärnan för vilka vi är som människor. De är vår vägledning och definierar vilka vi är och hur vi beter oss. Efter en inkluderande process som involverade ungefär en fjärdedel av alla medarbetare införde Hero Group 2021 fyra nya värderingar i hela företaget. De nya värderingarna återspeglar det företag vi är idag och det företag vi vill bygga upp i framtiden. Heros nya värderingar är Create wow, Everyone Hero, Nourish others och Take responsibility.

Våra värderingar

Uppförandekod

Vi vill erbjuda våra konsumenter hälsosamma, näringsrika, säkra och högkvalitativa produkter och vi strävar efter att se till att vår verksamhet bedrivs på ett rättvist sätt i enlighet med internationell rätt. Vi agerar med integritet, lojalitet och ärlighet.

Till nedladdningen av CoC

Din röst är viktig

Öppenhet och transparens grunden för vår kultur på Hero. Det har sina rötter i våra företagsvärderingar, som ligger till grund för allt vi gör. Vi uppmuntrar våra medarbetare (och de som är externa till vårt företag) att ta upp eventuell oro och anonymt rapportera om de misstänker fall av oegentligheter, utan rädsla för repressalier. Genom att upprätthålla friheten att ta upp frågor ger vi våra medarbetare möjlighet att bevara vår fina kultur av öppenhet och höga etiska standarder. Innan du går vidare till Speak up:s externa webbplats bör du läsa vår policy.

Speak Up