2

Produktions- och transporteffektivitet

Vi förbättrar kontinuerligt effektiviteten i vår produktion, byter till förnybar el, sparar energi och vatten och minskar avfallet. Vi optimerar våra transporter och använder teknik för att minska koldioxidutsläppen.

Vi har satt upp en djärv ambition: att minska koldioxidutsläppen från våra produktionsprocesser. Det innebär både att vi minskar vår energianvändning - vi planerar att halvera vår energianvändning till 2030 - och att vi köper eller genererar grön energi.

För att uppnå våra mål integreras hållbarhet på ett målmedvetet sätt i vår verksamhet. Vi följer noga upp och planerar våra investeringar inom hållbarhet. Under 2022 bidrog cirka 6% av våra investeringar till att förverkliga vårt hållbarhetsåtagande.

Förutom en tydlig strategi för energiminskning är våra satsningar också inriktade på att minska vattenanvändning och avfall till ett minimum.

Våra pelare för hållbarhet

1

Inköp och leverantörssamarbeten

Vi samarbetar med våra leverantörer för hållbart jordbruk och rättvisa arbetsvillkor. Vi håller oss uppdaterade för att göra inköp av ingredienser och våra förpackningar mer hållbara.

2

Produktions- och transporteffektivitet

Vi förbättrar kontinuerligt effektiviteten i vår produktion, byter till förnybar el, sparar energi och vatten och minskar avfallet. Vi optimerar våra transporter och använder teknik för att minska koldioxidutsläppen.

3

Naturligt hälsosam mat

Förvaltar det goda från naturen genom naturligt hälsosam mat. Vi kommer att använda våra varumärken för att utbilda och samarbeta med konsumenterna om en hållbar kost som är bra för oss och för planeten. Vi kommer att förbättra vår portfölj för att ge konsumenterna fler naturligt hälsosamma alternativ - mer av det goda, som nötter och fullkorn och mindre av det dåliga, som raffinerat socker och rött kött.

4

Målmedvetna människor

Att få våra medarbetare att växa och utvecklas. Hero är ett värderingsstyrt familjeföretag och det återspeglas i vår kultur. Vi arbetar hårt för att de som ingår i vårt team ska känna sig engagerde, inkluderade och motiverade. Vi uppmuntrar personlig utveckling, hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser, och vi engagerar oss i lokala samhällen.

Användning av energi på ett effektivt sätt

Vi samarbetar med externa experter för att identifiera möjligheter att optimera vår energianvändning på våra produktionsanläggningar. De besöker våra anläggningar, granskar relevanta dokument och intervjuar personalen på plats innan de ger rekommendationer om vilka tekniska åtgärder som är mest lämpliga för att minska vår energiförbrukning - och därmed vårt koldioxidavtryck.

Övergång till förnybar energi

På flera marknader köper vi redan 100 % förnybar el från det lokala eller nationella energinätet. I norra Europa använder vi till exempel vattenkraft på ett bra sätt: vår schweiziska anläggning har drivits med 100 % vattenkraft sedan 2017, och våra Semper-fabriker i Götene och Korsnäs i Sverige har gjort detsamma sedan 2020.

Den ånga som används i Götene-anläggningen genereras dessutom av ett lokalt värmeverk som använder biomassa som energikälla. Våra anläggningar i Brasilien, Tyskland och Spanien drivs också med grön energi.

Vi genererar också vår egen förnybara energi på plats. I Egypten har vi solcellspaneler på plats som står för cirka 6 procent av anläggningens elförbrukning, och i Spanien bygger vi en ny fabrik för att tillverka våra påsar för barnmat. Där kommer även att installeras solcellspaneler som kommer att anslutas till nya laddningsstationer för elbilar.

Effektiv logistik

Förutom att minska energianvändningen i våra produktionsanläggningar undersöker vi hur vi kan använda mindre energi i våra distributionsprocesser. Vi transporterar våra produkter så effektivt som möjligt genom att använda fulla laster, noggrann ruttplanering och den lämpligaste transportformen.

“Vi kan vara stolta över vad vi har gjort hittills när det gäller hållbarhet, men vi kan och bör göra mer för att få större effekt. Vi är alla intressenter i detta. Planeten kräver det.”

Leopold Oetker

Styrelseledamot

Arbetar för noll avfall

Vår ambition är att inte skapa något avfall, vilket innebär att avleda avfall från deponier genom att hitta andra användningsområden. Vi arbetar med att skapa en gemensam strategi för avfallshantering i hela koncernen och under tiden hittar vi lösningar på lokal nivå, baserat på den nationella infrastrukturen för avfall. Det krävs energi för att odla och transportera mat. Därför ser vi på Hero matavfall som ett slöseri med energi. Som en del av vårt åtagande att minska vårt koldioxidavtryck vill vi göra vårt yttersta för att minimera matavfallet.

Minskar vår vattenförbrukning

Vatten är en viktig ingrediens i många av våra produkter. Vi behöver också vatten för att rengöra våra tillverkningsmaskiner och anläggningar och för att kyla eller värma ingredienser och produkter. Vi har ännu inga detaljerade uppgifter om hur mycket vatten vi använder på alla våra anläggningar. Som ett första steg förbättrar vi våra processer för datainsamling så att vi får en komplett överblick över vårt vattenavtryck. Detta kommer att hjälpa oss att vidta effektiva åtgärder för att minska vattenanvändningen och ytterligare bidra till de åtgärder vi redan vidtar.