1

Inköp och leverantörssamarbete

Hero är ett globalt företag och vi tillverkar ett stort antal produkter över olika kategorier. Vårt upphandlingsteam håller miljömässiga och sociala kriterier i fokus, och detta är avgörande för att vi ska kunna leva upp till vårt hållbarhetsåtagande.

Teamet har en tydlig målsättning och deltar i ett meningsfullt samarbete med våra leverantörer, oavsett om de förser oss med ingredienser, förpackningar, färdiga varor eller tjänster. Vi är övertygade om att framgång i att minska koldioxidutsläppen, skydda naturen och förbättra villkoren för arbetstagarna nås genom förtroendefulla partnerskap och att arbeta tillsammans över tid.

Vad har vi gjort hittills?

De är små, men utan dem skulle vi få allvarliga problem. Biet är bland världens mest produktiva pollinatörer. Bin är viktiga för vårt ekosystem. För att skydda dem har vi i ett gemensamt projekt bedrivit forskning för att utveckla en verktygslåda som skapar biinspirerade ekosystem. Dessa syftar till att förbättra den biologiska mångfalden och öka avkastningen.

Projektet “Bee Careful”

Starka direkta relationer med våra jordbrukare

Vi bygger också upp starka direkta relationer med våra jordbrukare för att öka andelen råvaror som kommer direkt från dem. Till exempel är 89 procent av vår frukt i Spanien direkt anskaffad, medan den siffran är 70 procent i Schwartau i Tyskland. Dessa nära partnerskap gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans för att positivt påverka den biologiska mångfalden genom att dela med oss av bästa praxis för hållbart jordbruk.

Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk främjar metoder som bidrar till att bevara vår miljö och samtidigt producera bättre grödor, bättre råvaror och bättre mat. Våra principer för hållbart jordbruk ger en definition som bygger på vad vi tror att vi kan uppnå i vårt livsmedelssystem. De utgör grunden för hur vi arbetar med våra leverantörer och jordbrukare inom hela Hero Group.

Våra principer för hållbart jordbruk

“Vår hållbarhetsstrategi härleds från vårt uppdrag, och vi åtar oss att göra en positiv skillnad. Det innebär att vi kommer höja våra ambitioner.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Stöd till utvecklingsländer

Samtidigt som vi strävar efter att köpa lokalt där vi kan, köper vi betydande volymer tropisk frukt, kakao och oljor från utvecklingsländer. Eftersom vi är medvetna om att sociala och miljömässiga risker ökar i särskilda områden ägnar vi uppmärksamhet åt råvaror och ursprung i våra upphandlingsprocesser.

Vi väljer att stödja leverantörer i dessa regioner som arbetar inom erkända certifieringssystem som Rainforest Alliance och Smeta, eller som arbetar direkt med FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Där det är möjligt väljer vi att stödja småbrukare och samarbeta med dem för att förbättra produktiviteten på gården, det sociala engagemanget och miljöfördelarna.

Våra pelare för hållbarhet

1

Inköp och leverantörssamarbeten

Vi samarbetar med våra leverantörer för hållbart jordbruk och rättvisa arbetsvillkor. Vi håller oss uppdaterade för att göra inköp av ingredienser och våra förpackningar mer hållbara.

2

Produktions- och transporteffektivitet

Vi förbättrar kontinuerligt effektiviteten i vår produktion, byter till förnybar el, sparar energi och vatten och minskar avfallet. Vi optimerar våra transporter och använder teknik för att minska koldioxidutsläppen.

3

Naturligt hälsosam mat

Förvaltar det goda från naturen genom naturligt hälsosam mat. Vi kommer att använda våra varumärken för att utbilda och samarbeta med konsumenterna om en hållbar kost som är bra för oss och för planeten. Vi kommer att förbättra vår portfölj för att ge konsumenterna fler naturligt hälsosamma alternativ - mer av det goda, som nötter och fullkorn och mindre av det dåliga, som raffinerat socker och rött kött.

4

Målmedvetna människor

Att få våra medarbetare att växa och utvecklas. Hero är ett värderingsstyrt familjeföretag och det återspeglas i vår kultur. Vi arbetar hårt för att de som ingår i vårt team ska känna sig engagerde, inkluderade och motiverade. Vi uppmuntrar personlig utveckling, hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser, och vi engagerar oss i lokala samhällen.

Leverantörsstyrning

För att öka öppenheten i vår leverantörskedja använder vi externa verktyg och certifieringssystem som EcoVadis eller Sedex, som ger oss tillgång till information om leverantörens inställning till socialt ansvar och hållbarhet.

Dessa verktyg är integrerade i vårt verktyg för leverantörsbedömning, vilket innebär att hållbarhet alltid beaktas när vi väljer en leverantör och när vi utvärderar dess prestationer i förhållande till Hero-normerna.

Med tiden strävar vi efter att öka hållbarhetsresultatets vikt i våra bedömningsverktyg.

Uppförandekod för leverantörer och affärspartners

Vårt uppdrag att ta tillvara på det goda från naturen kan endast uppnås med stöd och samarbete från våra partners. Denna uppförandekod beskriver Heros krav på leverantörer och affärspartners. Den omfattar ingredienser, förpackningar, transporter, tredjepartstillverkare, tjänsteleverantörer och underleverantörer som är anställda inom Heros leveranskedja.

Ladda ner uppförandekoden Leverantör och affärspartner

Våra förpackningsprinciper

Förpackningar utgör cirka 10 % av det globala avfallet. Varje EU-medborgare genererade uppskattningsvis 175 kg förpackningar under 2018. 77,5 miljoner ton på ett år är mycket avfall och detta ger en betydande miljöpåverkan. Att förbättra vårt förhållningssätt till förpackningar är avgörande för vår positionsförflyttning mot mer hållbara inköp. Principerna utgör en ram för att utveckla förpackningar på ett mer hållbart sätt.

Hållbara förpackningsprinciper