Global Export - Asia

Heros Global Export - Asien representerar alla länder i östra, södra och sydöstra Asien, utom Kina. Eftersom det är en mångsidig region med betydande sociala, ekonomiska och demografiska skillnader mellan de olika länderna har Hero antagit en smidig exportledd verksamhetsmodell som bygger på etablerade lokala partners (distributörer) för import, försäljning och marknadsföring av våra varumärken och produkter.

Global Export - varumärken i Asien

Vår ledningsgrupp

Kenneth Verschooten

VP Global Export Hero Group

Kenneth Verschooten

VP Global Export Hero Group

Alexander Schulz

Head of Asia Hero Group

Alexander Schulz

Head of Asia Hero Group