Kiezen waar we onze inspanningen op richten - onze materialiteitsmatrix

Als bedrijf waar duurzaamheid en natuur centraal staan, is het belangrijk voor ons om een open dialoog te houden met onze grootste belanghebbenden en ervoor te zorgen dat onze duurzaamheidsstrategie up-to-date blijft met de nieuwste trends en risico's. In 2023 voltooide Hero zijn dubbele materialiteitsbeoordeling. Dit is een evolutie ten opzichte van de eerste materialiteitsbeoordeling die we in 2021 voltooiden.

“We hebben een gefocust team vanuit onze hele organisatie en een duidelijke duurzaamheidsverplichting voor onze hele waardeketen. We zijn dan ook vastberaden om een verschil te maken en hebben daarbij niet alleen intern overlegd, maar ook deskundigen van buitenaf geraadpleegd om te begrijpen waar we de meeste impact kunnen hebben.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Waar komt het vandaan?

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op dit uitgebreide en iteratieve overlegproces om er zeker van te zijn dat wij onze inspanningen richten op gebieden waar wij de grootste impact kunnen hebben op onze planeet, onze samenleving en onze economie.

Wij luisteren

Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben wij regelmatig contact met partners in de verschillende landen waar wij actief zijn, om ervoor te zorgen dat wij de gevolgen van onze activiteiten voor de rest van de wereld begrijpen en de juiste stappen nemen om deze te beheersen. Wij hebben ook een risicomanagementproces opgestart dat operationele, strategische en reputatierisico's voor ons bedrijf in kaart brengt.

Hoe is de matrix tot stand gekomen?

We hebben samengewerkt met externe deskundigen om de informatie te bundelen in een dubbele materialiteitsbeoordeling. Beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, experts op het gebied van voedselsystemen, regelgevende instanties en NGO's - evenals interne experts - hebben milieu-, sociale en bestuurskwesties gerangschikt op basis van hoe belangrijk ze volgens hen waren voor Hero. In de beoordeling is gekeken naar de positieve impact die ons bedrijf kan hebben en wat de financiële impact van ESG-gerelateerde kwesties zou kunnen zijn als deze niet worden geïmplementeerd in onze duurzaamheidsstrategie.

Materiële onderwerpen

We zijn blij dat onze dubbele materialiteitsbeoordeling over een breed vlak bevestigde dat de vier pijlers van onze duurzaamheidsstrategie de juiste prioriteiten stelt. We zullen doorgaan met het toevoegen van nieuwe en actuele materiële onderwerpen in onze duurzaamheids- en kernactiviteiten.