Privacyverklaring

Gegevensbescherming is voor ons van groot belang en wij willen open en transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

De onderneming Hero AG is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit betekent dat Hero AG volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens.

Hier vindt u verdere details:
Naam: Hero AG
Adres: Karl-Roth Strasse 8, 5600 Lenzburg, Zwitserland
Bedrijfsregistratienummer: CHE-106.043.830

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de EER en Zwitserland. Zwitserland een passend niveau van gegevensbescherming die overeenkomstig is met het besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven naar gebieden buiten de EER of Zwitserland. Voor de landen zonder adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie passen wij standaardcontractbepalingen toe om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere dochterondernemingen binnen de Hero Group (zoals beschreven in de onderstaande paragrafen).

Wij kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze officiële distributeur, media-agentschappen en leveranciers van diensten op het gebied van klantenondersteuning om u de diensten te verlenen zoals in het onderstaande gedeelte beschreven

Daarnaast kunnen onze technologische dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor onderhouds- en beveiligingsdoeleinden.

Wanneer uw gegevens aan derden worden doorgegeven, treden zij op als verwerker van persoonsgegevens en verwerken zij de persoonsgegevens namens Hero AG. Ter verduidelijking: wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan derden met de bedoeling deze te verkopen of te ruilen, maar met als enige doel u onze producten en diensten te leveren zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Waarom moeten wij uw persoonsgegevens verwerken?

Klantenservice

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden, om klachten over onze producten te kunnen verwerken en om producten of samples naar u op te kunnen sturen.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Alle correspondentie in deze zaak.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Hero AG.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij een legitieme grond voor de verwerking van uw gegevens kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belang en rechten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Afhankelijk van de aard van uw verzoek, en in het bijzonder in verband met juridische claims, kunnen wij uw persoonsgegevens maximaal vier jaar bewaren voor casemanagementdoeleinden.