Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat onze website opslaat op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat waarmee u ons bezoekt.

Wij gebruiken strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website.

Wij gebruiken ook cookies die ons helpen te begrijpen hoe deze website wordt gebruikt, deze staan bekend als "prestatiecookies". Ze verzamelen informatie zoals: hoe vaak u ons bezoekt, hoe lang u op onze website blijft of welke producten u bezoekt; maar in geen geval stellen ze ons in staat u als individu te identificeren. Deze cookies worden ingevoerd via Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. U kunt prestatiecookies altijd weigeren, voor meer info klik hier.

Wij nemen ook andere cookies van derden van YouTube op. De cookies worden ingesteld door YouTube om weergaven van ingesloten video's te volgen en om gebruikersvoorkeuren van YouTube-video's te volgen. De cookies kunnen ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.

Cookies wissen

U kunt cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen door de instructies van uw browser voor het omgaan met en verwijderen van cookies te volgen (kijk in de "Help"-sectie van uw browser) Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet van al onze functies gebruik kunt maken.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U kunt ons te allen tijde verzoeken om informatie over uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via privacy@hero.ch, wij bezorgen u een kopie van uw persoonsgegevens via e-mail.

Recht op correctie

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn, kunt u ons verzoeken deze informatie te corrigeren of aan te vullen.

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een ander bedrijf waarvan u de diensten wilt gebruiken. Wij kunnen dit alleen doen als het technisch mogelijk is.

Recht op wissen

U kunt ons onder de volgende omstandigheden verzoeken uw persoonsgegevens te wissen:

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig.
 • U besluit uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • U maakt gebruik van uw recht op bezwaar (zie hieronder) en er is geen hoger legitiem belang.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Recht van bezwaar

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten in de volgende situatie:

 1. Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Als wij echter aantonen dat er legitieme redenen zijn voor de verwerking van dergelijke gegevens die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, mogen wij uw persoonsgegevens blijven verwerken.

Recht op beperking

"Beperking" houdt in dat uw persoonsgegevens, behalve voor opslag, alleen mogen worden verwerkt als:

 • Met uw toestemming voor de uitoefening van rechtsvorderingen.
 • Ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen.
 • Om het openbaar belang van een EU-lidstaat te beschermen.

Het recht op beperking kan worden uitgeoefend wanneer:

 1. U oefent uw recht op rectificatie uit; u kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten totdat wij uw verzoek hebben geverifieerd en de gegevens hebben gecorrigeerd.
 2. De verwerking van de persoonsgegevens is onwettig, maar u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist.
 3. Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig, maar u wilt niet dat wij de informatie verwijderen.
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen, en de beslissing op dit bezwaar is nog in behandeling.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij beschikken over een toegewijd team dat u ondersteunt bij de uitoefening van uw rechten. U kunt ons altijd bereiken op privacy@hero.ch

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Weet dat u ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Laatste update: [augustus 2022]